CONSILIUL LOCAL

Consiliul Local / Mandatul 2020-2024
– Ionuț Goran (PNL)
– Mihai Nițescu (PNL)
– Bogdan Ghimbaș (PNL)
– Laurențiu Achim (PNL)
– Romeo Tuțică (PNL)
– Sebastian Iordache (PNL)
– Elena Secară (PNL)
– Gabriela Georgeta Nistor (PNL)
– Ana Nedelcu (PNL)
– Constantin Andreiu (PNL)
– Marian Burciu (PSD)
– Aurel Duță (PSD)
– Georgeta Cosma (PMP)

Comisiile de specialitate ale Consiliului Local

Comisia nr. 1: activități economico-financiare, industrie, agricultură, gospodărire comunală, situații de urgență, protecţia mediului și turism
– Laurențiu Achim (preşedinte)
– Gabriela Georgeta Nistor (secretar)
– Mihai Nițescu (membru)
– Constantin Andreiu (membru)
– Georgeta Cosma (membru)

Comisia nr. 2: juridică și de disciplină, muncă şi protecţie socială, relaţia cu cetăţenii, protecţia consumatorilor, ordine publică, validare
– Romeo Tuțică (preşedinte)
– Ana Nedelcu (secretar)
– Sebastian Iordache (membru)
– Ionuț Goran (membru)
– Marian Burciu (membru)

Comisia nr. 3 de administraţie publică locală, urbanism şi amenajarea teritoriului, învăţământ, sănătate și familie, activități social-culturale, culte, minorităţi, protecție copii, tineret şi sport
– Elena Secară (preşedinte)
– Bogdan Ghimbaș (secretar)
– Aurel Duță (membru)