TRANSPARENŢĂ DECIZIONALĂ 2019

20 noiembrie 2019 – Anunt consultare publica proiect concesionare teren
– Proiect de hotarare
– Studiu de oportunitate
– Raport de specialitate achizitii publice
– Raport de specialitate juridic
– Raport de specialitate registru agricol
– Raport de specialitate taxe si impozite locale
– Raport de specialitate urbanism
– Referat de aprobare
– PV de afisare

3 OCTOMBRIE 2019 – DEZBATERE PUBLICĂ PRIVIND STRATEGIA LOCALĂ A SERVICIILOR SOCIALE ȘI PLANUL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE
Anunt privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale
Anunt privind Planul de actiune privind serviciile sociale
Proiect de hotarare aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2019 – 2029 – comuna Poiana Campina, jud. Prahova
Proiect de hotarare – aprobare Plan de actiune privind serviciile sociale acordate de Structura de Asistenta Sociala
Raport de specialitate 1
Raport de specialitate 2
Referat de aprobare 1
Referat de aprobare 2
Anexa unica – proiect de hotarare aprobare Strategia locala de dezvoltare a serviciilor sociale – 2019 – 2029
Anexa unica – proiect de hotarare Plan de actiune
Document de fundamentare pentru elaborarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale
Documente anexate

ANUNȚ PRIVIND UNEL REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA TRANSPORTUL ÎN REGIM DE TAXI
PROCEDURA DE ELIBERARE A AUTORIZATIILOR PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE IN REGIM DE TAXI

ANUNT ATRIBUIRE AUTORIZATII TAXI
– HCL 50 – 27.09.2018
– HCL 50 – 27.09.2018 – Anexa nr. 1
– HCL 50 – 27.09.2018 – Anexa nr. 2
– HCL 50 – 27.09.2018 – Anexa nr. 3
– HCL 50 – 27.09.2018 – Anexa nr. 4
– HCL 50 – 27.09.2018 – Anexa nr. 5
 HCL 50 – 27.09.2018 – Anexa nr. 6
– HCL 51 – 27.09.2018

Reglementari privind transportul de persoane in regim de taxi 1
Reglementari privind transportul de persoane in regim de taxi 2

Modificarea si completarea HCL 45 si HCL 46 din 2016 privind infratirea comunei Poiana Campina cu localitatile Zaim si Negresti din Rep. Moldova

Studiu fundamentare concesionare serviciu public – caini fara stapan

Aderare la Asociatia de Turism Prahova

Documentatie privind procedura de achizitie publica pentru inscrierea unor imobile in sistemul integrat de cadastru si carte funciara

Anunt si proiect de hotarare – Taxe și impozite locale pentru anul fiscal 2019

Anunt tarif maximal de distanta pentru Serviciul public de transport persoane in regim taxi
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 pentru anul 2017

Anunt intentie si documentatie privind atribuirea in gestiune delegata a serviciului public de transport in regim de taxi
Regulament de organizare si executare transport persoane in regim taxi

Strategia de Dezvoltare a Comunei Poiana Câmpina

Proces verbal încheiat la 27 septembrie 2017 cu ocazia finalizării perioadei de supunere spre dezbatere publică a proiectului privind aprobarea documentelor necesare lansării procedurilor pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare – Proces verbal

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2016

DEZBATERE PUBLICĂ privind lansarea procedurii de delegare prin concesiune a serviciului public de salubrizare a comunei Poiana Câmpina, județul Prahova

Dezbatere publică – anunț și materiale privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a comunei Poiana Câmpina, județul Prahova

ANUNT
PROCES VERBAL AFISARE
EXPUNERE MOTIVE
RAPORT SPECIALITATE
CAIET SARCINI SALUBRIZARE
REGULAMENT
CONTRACT SALUBRIZARE
FORMULARE SALUBRIZARE
FISA DE DATE SALUBRITATE
STRATEGIE DE CONTRACTARE

Anunt dezbatere publica privind lansarea procedurii de achizitie publica in vederea delegarii gestiunii deseurilor
CAIET DE SARCINI:
00_II_CS_ zona 7_PH_16.01.2017
01_Anexa 1 – Regulamentul serviciului
02_Anexa 2 – Lista UAT_urilor Zona 7 – Campina
03_Anexa 3 – Punctele de colectare
04_Anexa 4 – Cantitățile de deșeuri_modif_dec2016
05_Anexa 5 – Lista agenților economici
06_Anexa 6 – Grafic colectare municipale reciclabile
07_Anexa 7 – Grafic colectare municipale
08_Anexa 8 – Număr de recipiente puse la dispoziție de operator

CONTRACT
Anexa 9 – Indicatori de performanță și penalități
IV_Contract delegare colectare_transport_zona 7_20.01.2017
Plan tarifar SMID Prahova

FIȘA DE DATE
I_FDA colectare si transport_Zona 7_ian2017_fara Campina
III_Formulare_colectare si transport_Zona 7_20.01.2017_fara Campina

Strategie de contractare_z7
Studiu de fundamentare_SMID PH_dec2016 (1)
Anexa 10 – Lista contractelor existente.
Redeventa PH ian2017_fara Campina
Valoarea estimata_zona 7_fara Campina

Anunt – dezbatere publica – proiect de hotarare privind aprobarea infratirii si cooperarii intre Comuna Poiana Campina si Comuna Zaim, Raionul Causeni din Republica Moldova

Anunt – dezbatere publica – proiect de hotarare privind aprobarea infratirii si cooperarii intre com. Poiana Campina si satul Negresti, raionul Straseni din Republica Moldova

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTARII LEGII NR. 52 DIN 2003 IN ANUL 2015

Anunt dezbatere publica proiect hotarare privind aprobarea taxei pentru eliberarea atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Poiana Câmpina

1. AVIZE
2. PLAN TOPOGRAFIC SUPORT PUG
3. STUDII DE FUNDAMENTARE
4. DOCUMENTAŢIE PUG

1. AVIZE
1 AVIZ CFR
2 AVIZ DIRECTIA PENTRU CULTURA
3 AVIZ DISTRIGAZ
3 AVIZ DISTRIGAZ PLAN 1
3 AVIZ DISTRIGAZ PLAN 2

4 AVIZ ELECTRICA
4 AVIZ ELECTRICA PLANSA 1
4 AVIZ ELECTRICA PLANSA 2
5 AVIZ ROMTELECOM
5 AVIZ ROMTELECOM INCADRARE
5 AVIZ ROMTELECOM PLAN 4.1
5 AVIZ ROMTELECOM PLAN 4.2
6 AVIZ TRANSGAZ
6 Aviz Transgaz plan 1
6 Aviz Transgaz plan 2
7 AVIZ DRUMURI JUDETENE
7 AVIZ DRUMURI JUDETENE INCADRARE
7 AVIZ DRUMURI JUDETENE PLANSA 1
7 AVIZ DRUMURI JUDETENE PLANSA 2
8 adresa (AVIZ) Conpet
9 AVIZ ANIF
10 Aviz ANRM BUCURESTI
10 AVIZ ANRM PLOIESTI
11 Aviz Apele Romane Poiana Campina
12 AVIZ ROMSILVA
13 AVIZ DSP
14 AVIZ DSV POIANA CAMPINA
15 Aviz incepere lucrari OCPI
16 AVIZ INSPECTORATUL SCOLAR
17 AVIZ ISU
18 AVIZ ITRSV
19 AVIZ MAI
20 AVIZ MAPN
21 AVIZ MUZEUL DE STIINTE ALE NATURII
22 AVIZ MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE
23 AVIZ PETROM

24 AVIZ INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE
25 AVIZ SRI
26 AVIZ Transelectrica
27 AVIZ DRDP
27 PROCES VERBAL DE CONSTATARE S.D.N
27 PUNCT DE VEDERE SEARCH CORPORATION – PROIECTANT AUTOSTRADA
28 Aviz ARPM

2. PLAN TOPOGRAFIC SUPORT PUG
1 Aviz incepere lucrari OCPI
2 MEMORIU TEHNIC UAT POIANA CAMPINA
3 INCADRARE PLAN TOPO
4 Plan topografic plansa 1
4 Plan topografic plansa 2

3. STUDII DE FUNDAMENTARE
(documentele sunt foarte ample şi pot fi consultate la sediul Primăriei Poiana Câmpina)

4. DOCUMENTAŢIE PUG
(documentele sunt foarte ample şi pot fi consultate, de asemenea, la sediul Primăriei Poiana Câmpina)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.