ANUNȚ IMPORTANT – ÎN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI POIANA CÂMPINA

Având în vedere prevederile H.G. nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/colectare (fosă septică), au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate de Colectare și Epurare a Apelor Uzate deschis de Primăria comunei Poiana Câmpina. Proprietarii spațiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligația să înscrie sistemul de epurare în registrul autorității publice locale pentru evidența unor astfel de sisteme, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
În cazul celor care aveau fosă septică sau stație proprie de epurare la data aprobării Hotărârii de Guvern nr.714/2022, termenul de înscriere este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ (până la 23.11.2022).
Nerespectarea prevederilor legale menționate anterior constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de către Garda Națională de Mediu și Administrația Națională „Apele Române”.
În scopul respectării dispozițiilor legale, persoanele fizice sau juridice care au pe proprietăți sisteme individuale autorizate pentru colectarea și epurarea apelor uzate (fose septice), trebuie să depună la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina din str. Dimitrie Gusti, nr.7, o cerere/declarație. Formularul tipizat se găsește pe site-ul Primăriei www.primariapoiana-campina.ro la secțiunea INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC – FORMULARE TIP sau la sediul Primăriei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.