Ordinul prefectului județului Prahova privind igienizarea terenurilor în timpul curățeniei de primăvară

Prefectul județului Prahova, Ioana Mădălina Lupea, a emis un ordin, prin care a aprobat măsurile pentru evitarea producerii situaţiilor de urgenţă generate de arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale, la nivelul judeţului Prahova, pentru anul 2019. Decizia are la bază îngrijorarea față de numărul mare de incendii de vegetație uscată produse de fermierii care pregătesc astfel terenul pentru lucrările de  primăvară. De la începutul lunii februarie, angajații ISU Prahova au fost nevoiți au fost nevoiți să intervină la sute de incendii de vegetație uscată, toate produse fără respectarea normelor de apărare la incendii.

1. În condiţiile emiterii de atenţionări, avertizări meteorologice de temperaturi maxime extreme, respectiv vânt puternic, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
2. Respectarea prevederilor de la punctul 1 este verificată de primar, prin şeful serviciului pentru situaţii de urgenţă sau de o persoană desemnată în acest sens.
3. Primarii sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa populaţiei perioadele în care se interzice arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate sau a resturilor vegetale, precum şi prevederile legale, generale şi specifice.
4. Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu este interzisă;
5. Arderea miriştilor, a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul.
– Emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului, de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau de persoane desmnată în acest sens.
– Permisul de lucru cu focul se întocmeşte în două exemplare, primarul transmite un exemplar celui care solicită permiterea executării arderii, iar pe cel de-al doilea seviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.
– Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi.
– La terminarea arderii permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului.
– La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale documentele şi evidenţele specifice apărării împotriva incendiilor trebuie să cuprindă şi un regitru pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea miriştilor.
– Arderea se execută numai pe timp de zi.
– Asigurarea personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii se face până la finalizarea arderii.
6. Izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier se asigură prin executarea de fâşii arate.
7. Parcelarea miriştii se va realiza în suprafeţe de maxim 10 hectare, prin fâşii arate.
8. La arderea miriştilor pentru suprafeţe mai mici de 5 hectare, trebuie asigurate substanţele şi mijloacele de stingere necesare.
9. Pentru suprafeţe de ardere mai mari de 5 hectare, trebuie asigurat un plug, o cisternă cu apă, mijloace de tractare şi personal de deservire.
10. Pe terenurile în pantă arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
11. Vegetaţia uscată şi resturile vegetale se colectează în grămezi, astfel încât arderea să poată fi controlată.
12. În jurul fiecărei grămezi se curăţă terenul de vegetaţie pe o distanţă de 5 m.
13. Arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţele electrice, de comunicaţii, conducte de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile.
14. Nu se aprinde focul la o distanţă mai mică de 50 m faţă de locuinţe şi anexele acestora, 100 m faţă de depozite de furaje, 200 m faţă de liziera pădurii.
15. Stingerea totală a focului se va face înainte de părăsirea locului arderii.
16. Este obligatorie intruirea personalului care execută, controlează şi supraveghează, arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi resturilor vegetale, cu privire la măsurile de apărare împotriva incendiilor, precum şi informarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă.

În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din HG nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei:
– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.